Stormen sliter i förtältet och soldaterna som sökt sig dit för värmen väsnas. Snart måste någon be dem att gå – de som redan fått mat i alla fall. Dina kolleger lägger upp den rykande köttgrytan och räcker fram portionerna från en öppen lucka i containern. Själv rotar du runt i det minimala utrymmet bakom på jakt efter en spårlöst försvunnen säck med frukostgröt.

Som kock ska du laga mat åt ditt eget eller andra förband. Du arbetar i ett restaurang- eller storkök, eller i någon form av fältkok – ett tillfälligt kök utomhus som byggs av en container – där du har tryckkokare, stekbord, kärl och annan köksutrustning.

Du ansvarar för både hanteringen och förvaringen av livsmedlen. Du ska också kunna testa vatten och se om det är tjänligt för matlagning eller för att kunna drickas, och du kan även rena vatten om det skulle behövas.

Du kommer dessutom att få kunskaper inom området näringslära och hygien, något som du har daglig användning av i koket för att få en säker och specialanpassad mat för de som skall äta.

Det är en fördel om du har kockutbildning i grunden och är bra på matlagning under vanliga förhållanden. I det här jobbet får du öva på att laga stora kvantiteter mat, 200–400 portioner, i både vanlig miljö samt fältmiljö. I vissa fall kan det till och med handla om mängder på upp till 2 000 portioner, till exempel på en camp i ett insatsområde.

Specialkost på grund av allergi, religion eller sjukdom måste också finnas till varje måltid för dem som behöver det, vilket kan innebära extra arbete och planering. Arbetet leds av högre befäl.

Jobbet är fysiskt tungt. Bland annat ska du kunna lyfta ett kärl på 35 liter med ärtsoppa eller vatten. Emellanåt kan det också vara väldigt stressigt, eftersom förseningar till varje pris måste undvikas.

Ett absolut krav är att du kan jobba i grupp. En kock jobbar aldrig ensam, och för att hinna och lyckas måste ni vara samkörda och gilla att arbeta tillsammans. Samtidigt leder lagarbetet och samvaron ofta till en mycket bra stämning i gruppen.

En kock lagar stora kvantiteter mat med hjälp av ett fältkok, hanterar och förvarar livsmedel, samt testar och renar vatten.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Kock flygvapnet

En kock lagar stora kvantiteter mat med hjälp av ett fältkok, hanterar och förvarar livsmedel, samt testar och renar vatten.

Kock marinen

En kock i marinen tjänstgör på ett fartyg i flottan och lagar mat, planerar matsedeln, skriver beställningar på livsmedel, och arbetar dessutom som sjukvårdare.

Kock ubåt

En kock på ubåt lagar lunch, middag och nattmat till besättningen i ett litet utrymme, och är även delaktig i sjukvårdsarbetet ombord.