Du håller på med middagen på något av flottans fartyg. Spisarna är i full gång när larmet plötsligt går. Snabbt stänger du av spisen och ställer in maten i värmeskåp och kylar, innan du byter om från kockuniform till sjöstridsdräkt – den uniform som alla sjömän i besättningen har. Du beger dig sedan till förbandscentralen där sjukvårdsutrustningen finns och går in i din andra roll – sjukvårdarens. Den här gången var det en övning och du är snart tillbaka i byssan, fartygets kök, igen.

Arbetet ombord på fartyget kan vara mycket omväxlande och varierande i tempo, men maten måste alltid stå på bordet en viss tid. Förutom att laga mat och vara sjukvårdare ansvarar du också för att se till att det finns sängar med rena lakan om ni har övernattande gäster på skeppet.

I flottan ingår både större och mindre fartyg, exempelvis korvetter och bevakningsbåtar. På de större fartygen består besättningen av omkring 30 personer och där jobbar du i princip alltid med en annan kock, medan du på vissa av de mindre fartygen kan vara ensam i byssan.

En viktig del i ditt dagliga arbete är att planera matsedeln och skriva beställningar på livsmedel. Att vara ombord på ett fartyg som ibland gungar kräver att du dels planerar rätterna efter miljön, det vill säga undviker grytor och annat som kan skvimpa över, dels att du tänker på att hela tiden hålla ordning i köket så att inte knivar och andra redskap ligger framme och far runt.

Arbetet som kock kan ofta vara stressigt eftersom du har fasta tider när allt ska vara klart men tvingas lämna din huvuduppgift åt sidan när det går ett larm. Jobbet är också fysiskt påfrestande då du måste bära tungt, allt från hushållsmaskiner till tunga kärl med varm mat. Du behöver förutom att vara stresstålig och fysisk starkt även kunna samarbeta. Du är nyfiken och vetgirig så att du ständigt har lust att lära dig mer om yrket.

Som kock tjänstgör du även som ditt fartygs sjukvårdare. Du får utbildning för detta både på skola men även genom praktik på till exempel ambulans eller akutenheter. I sjukvårdstjänsten förväntas du arbeta både med akut omhändertagande och som ansvarig för uppbörden, det vill säga all materiel som tillhör sjukvården, såsom gasbinda och syrgastuber. Du arbetsleds av en utpekad sjukvårdsofficer.

En kock i marinen tjänstgör på ett fartyg i flottan och lagar mat, planerar matsedeln, skriver beställningar på livsmedel, och arbetar dessutom som sjukvårdare.

Fördjupning till utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på något av förbanden: Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona eller Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen
  • Simkunnighet (200 m).

Liknande befattningar

Kock armén

En kock lagar stora kvantiteter mat med hjälp av ett fältkok, hanterar och förvarar livsmedel, samt testar och renar vatten.

Kock flygvapnet

En kock lagar stora kvantiteter mat med hjälp av ett fältkok, hanterar och förvarar livsmedel, samt testar och renar vatten.

Kock ubåt

En kock på ubåt lagar lunch, middag och nattmat till besättningen i ett litet utrymme, och är även delaktig i sjukvårdsarbetet ombord.

Fri manöver i byssan

Frukost, lunch, middag och nattskaffning, fika, frukt och en och annan födelsedagstårta, kockarna på HMS Carlskrona har att göra oavsett om fartyget ligger till kaj eller är till sjöss.