Du håller på att förbereda middagens entrecote med rostade grönsaker. Just som du ska bryna köttet på stekbordet hör du från högtalarna att det är dags för övning, och sedan kommer signalen för skyddslarm. Du drar på dig flamskyddshuvan, plockar fram sjukvårdsutrustningen och anmäler till fartygschefen att sjukvårdsplatsen är klar. Ett av maskinbefälen ska ha rökskadats och förs till sjukvårdsplatsen, där du hjälper till att ge syrgas efter att sjukvårdsofficeren har kontrollerat luftvägarna. Övningen avbryts och ni samlas för genomgång, innan du kan återvända till köket för att fortsätta med maten.

Tjänsten som kock på ubåt är både omväxlande och utvecklande. Som person är du stresstålig, har lätt för att växla mellan arbetsuppgifter och tempo, och en förmåga att kunna hålla humöret uppe.

När du är i land planerar du det kommande arbetet i byssan, köket på båten, och genomför olika utbildningar. Du kommer att arbeta självständigt och svara mot fartygschefen vad gäller hela intendenturtjänsten. Som ny kock på ubåt har du oftast en mer erfaren kock som ser till att du kommer in i tjänsten på ett bra sätt. Till sjöss lagar du lunch, middag och nattmat till ungefär personer i ett kök på cirka 1,5 gånger 3 meter. Utöver matlagningen är du också delaktig i sjukvårdsarbetet ombord på ubåten.

Arbetet till sjöss påminner i stora drag om det som genomförs vid mindre lunchrestauranger, men du har flera serveringar varje dygn. Det finns max två kockar ombord, men oftast bara en, vilket gör att du snabbt utvecklas inom såväl kockens som köksmästarens roll. Eftersom du ofta jobbar ensam är det en fördel om du har restaurangutbildning eller restaurangerfarenhet i grunden.

Arbetsklimatet på ubåten är mycket stimulerande även på det mentala planet, då du under flera veckor i sträck tillbringar all din tid på en liten yta tillsammans med andra. Du lär dig att visa respekt och blir bra på att umgås med människor även om ni är olika som personer. Du vänjer dig också snabbt vid att utföra ditt arbete i ett trångt utrymme.

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Första ubåtsflottiljen i Karlskrona.

En sjöman och kock på ubåt lagar lunch, middag och nattmat till 30 personer i ett litet utrymme, och är delaktig i sjukvårdsarbetet ombord.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen
  • Simkunnighet (200 m). 

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning i ubåtstjänst genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Kock armén

En kock lagar stora kvantiteter mat med hjälp av ett fältkok, hanterar och förvarar livsmedel, samt testar och renar vatten.

Kock flygvapnet

En kock lagar stora kvantiteter mat med hjälp av ett fältkok, hanterar och förvarar livsmedel, samt testar och renar vatten.

Kock marinen

En kock i marinen tjänstgör på ett fartyg i flottan och lagar mat, planerar matsedeln, skriver beställningar på livsmedel, och arbetar dessutom som sjukvårdare.

Prövning för ubåtsbesättning

Besättningen på en ubåt kan utsättas för höga påfrestningar, både fysiskt och psykiskt. För att tjänstgöra på någon av Försvarsmaktens ubåtar krävs förutom tester vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet en kompletterande prövning som genomförs under en vecka på Första ubåtsflottiljen i Karlskrona.