Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Specialförband
  • Arbetsområden: Försörjning och transport
  • Teman: Extrema utmaningar, Problemlösning, Service
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Du som jobbar på någon av specialförbandens stödfunktioner är särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på att stödja förbanden. Det gäller både insatsrelaterade arbetsuppgifter såväl som förbandsproduktion.

Du utför komplexa och krävande arbetsuppgifter under varierande grad av mental och fysisk belastning. Din befattning kan innebära att du har hela världen som arbetsplats. För andra gäller ett mer regelbundet arbete hemma på förbandet.

Du som blir antagen kommer i samråd med förbandet att placeras som antingen logistikofficer eller transportgruppchef. Arbetsuppgifterna varierar mellan de två rollerna.

Logistikofficer

Som logistikofficer arbetar du i huvudsak med transporttjänst och förnödenhetsförsörjning. I transporttjänsten kan det handla om att förbereda försändelser för transport i luften, på marken eller till sjöss.

Du håller dig ständigt uppdaterad om bestämmelser som gäller när materiel skickas över landsgränser. Du kommer också hantera packning och dokumentation av farligt gods.

Förnödenhetsförsörjning omfattar bland annat att stödja specialförbanden med drivmedel, reservdelar, ammunition och vatten.

Transportgruppchef

Som transportgruppchef arbetar du med planering, ledning och genomförande av transporter. Arbetet inkluderar även skydd och bevakning av transporterad materiel. Du kommer att utbilda och utveckla din grupp.

Det ingår i uppgiften att utveckla dig inom ditt specialistområde där du kan komma att stödja vid utbildning.

Vanliga frågor om Logistiker

Kan vem som helst söka en tjänst vid Specialförbanden?

Viggo

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 7 mån
  • Utbildningsplatser: ,

Om utbildningen

Som logistikofficer vid Särskilda logistikgruppen kommer du att genomföra en anpassad befattningsutbildning utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter.

Du kommer att utbildas på den förbandsspecifika materiel som du tilldelas samt öka din personliga färdighet.

Vanliga frågor om Logistiker

Kan vem som helst söka en tjänst vid Specialförbanden?

Viggo

Min väg till logistiker

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Uttagningstester

2 veckor

Efter att du ansökt kallas de som bedöms lämpliga till uttagningstester. Uttagningen består av två etapper om cirka en vecka var. Du måste klara testerna för att bli anställd.

Utbildning - Specialförband

6-12 månader

En grundkurs där du lär dig din specifika befattning eller inriktning. Hur lång utbildningen är beror på din befattning.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär