Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Sjöstrid
  • Teman: Fartyg/hav, Flyg
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Under uppdraget hjälper du piloten att navigera. Det är också du som hanterar radiotrafiken med andra flyg och fartyg som ingår i uppdraget. Genom att koordinera uppdragets taktik ser du till att ni hela tiden anpassar er efter situationen. 

Bredvid dig i helikoptern sitter uppdragsspecialisten. Hen hanterar sonarutrustningen och undervattensspaningsutrustningen, som används för att leta efter ubåtar bland annat.

Övriga i besättningen består av en tekniker i flygtjänst och två piloter. Ni jobbar tätt ihop och det är viktigt att samtliga är goda lagspelare. Tillsammans som grupp kan ni med hjälp av er utbildning hantera helikopterns olika spaningssystem och lösa ert uppdrag.

När uppdragsspecialisten lokaliserat ubåten med sonaren rapporterar du in positionen och övrig information om ubåten på radion. Ett av Försvarsmaktens fartyg skickas till området och du lämnar över läget till dem innan ni återvänder.

Efter uppdraget utvärderar ni tillsammans vad som gått bra och vad som kunde gått bättre, för att hela tiden bli bättre. Ibland går uppdragen precis som planerat, andra gånger ändrar sig förutsättningarna snabbt. Du är beredd på att anpassa dig efter situationen. Du kommer att behöva ta snabba och självständiga beslut.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 33 mån

Om utbildningen

För att bli taktisk koordinator ansöker du till officersprogrammet. Utbildningen sker på marinens sjöstridsskola. Efter utbildningen behöver du tjänstgöra på ett av Försvarsmaktens fartyg för att du ska få god förståelse för hur det är att jobba i den miljön.

Efter ett par år till sjöss påbörjar du din taktiska flygutbildning. Därefter kan du börja i en helikopterbesättning i rollen som taktisk koordinator. Du börjar jobba vid Försvarsmaktens Helikopterflottilj i Ronneby. Din utbildning kommer att ske på flera plattformar, för att du i ska bli trygg i rollen som taktisk koordinator.

Min väg till taktisk koordinator

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär