Klockan är halv två på natten. I det gröna skenet från bildförstärkaren ser du din gruppchef, och längre fram hundföraren. Gruppen har följt ett spår i två timmar och ni märker på hundens intensitet att ni nu börjar närma er spårkällan. Hela gruppen är på helspänn – och plötsligt smäller det till ute i skogen – ni har hittat fienden och hamnar i strid. Men den här gången är det bara övning.

Din främsta uppgift som stridsledningssäkerhetssoldat är att vara stridande soldat inom Stridsledningsförsvarspluton. Plutonen ingår i stridsledningsförsvarskompaniet som har till uppgift att skydda flygvapnets och stridsledningsbataljons stridsledningscentraler, radarstationer och radiomaster.

Det kan innebära allt från att spana och med hund patrullera i skogen efter fiender, till att eskortera materiel eller personal.

Din tjänst kan variera från att lösa bevakningstjänst vid en stridsledningscentral, utbildning och övning, till insatser utomlands. Du måste gilla att jobba i grupp och under högt tempo – alla tider på dygnet och i alla väderlekar och klimat.

Delar av tiden kommer tjänsten att vara fysiskt och psykiskt krävande, och oavsett hur trött du är måste du ändå klara av att vara noggrann och säkerhetsmedveten. Miljön du vistas i kan vara bullrig, osäker och stressande vid en stridssituation till att vara lugn och schemalagd när du utför bevakningstjänst.

Som stridsledningssäkerhetssoldat kommer du att bemanna någon av de befattningar som finns i stridsledningsförsvarsgruppen: hundförare, fordonsförare eller kulspruteskytt.

Alla soldater är grundutbildade på automatkarbin 5C, men beroende på din befattning kan du också få utbildning på kulsprutor, pansarskott, granatgevär, granattillsats, pistol, prickskyttegevär, handgranater och minor.

Som fordonsförare kommer du att få militärt körkort på terrängbil, snöskoter och bandvagn 206. Som hundförare kommer du och en militär tjänstehund utbildas till ett hundekipage. Du kommer att bo och leva med din hund större delen av tiden, även hemma när du är ledig.

Förutom vapentjänst och utbildning mot den befattning du har kommer du, din grupp och pluton att utbildas i strid samt olika sätt att arbeta i grupp och pluton beroende på uppgift. Där ingår också spaningstjänst, säkerhetstjänst, överlevnad, närkamp, utbildning på olika radiosystem samt fysisk träning på arbetstid.

Stridsledningssäkerhetssoldaten har till uppgift skydda flygvapnets och stridsledningsbataljons stridsledningscentraler, radarstationer och radiomaster.

Liknande befattningar

Basskyddssoldat

Basskyddssoldatens främsta uppgift är att tillsammans med sin grupp upptäcka, analysera och hantera hot mot fasta och tillfälliga marinbaser.

Flygbassäkerhetssoldat

Flygbassäkerhetssoldaten har till uppgift att skydda flygvapnets flygplan, helikoptrar och personal.