Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4

Älvsborgs amfibieregemente är, tillsammans med Stockholms amfibieregemente, en del av marinen vars operationsområde utgörs av kustnära zoner, floddeltan, skärgård, inlopp, farleder och hamnar.

Befattningar

Landstigning
Amfibiesoldat

Amfibieskyttesoldatens uppgift är anfall och försvarsstrid i skärgårdsmiljö.