Markstridsskolan

Markstridsskolan utbildar officerare som ska verka i insatsförbanden. Skolan ansvarar även för utveckling inom markstridsområdet. Skolan arbetar ständigt med att förbättra markstridskrafterna för att möta framtida krav. Vid Markstridsskolan kan du som har specialistkompetens inom olika områden arbeta med allt från soldatens personliga utrustning till vapensystem. Markstridsskolan finns i Skövde och utanför Linköping.

Befattningar

Samverkan mellan Marinbasen och FMTS Första tekniska bataljon Swenex. mekaniker.
Arméingenjör

Rollen som ingenjör i Försvarsmakten kan se ut på många olika sätt, beroende på vad du är intresserad av och i vilket skede av din karriär du befinner dig. Här beskriver vi några av rollerna. Din karriär som arméingenjör börjar oftast på...

Skövde 20111107
Markverkstaden sköter underhållet och reparationer av stridsfordon och vapen kopplade till dem. Samt underhåller och reparerar soldaternas utrustning. 

Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten/Infoassistent.
Elektronikmekaniker

Mekaniker, elektronik är signal- eller elkraftsmekaniker och utför reparationer, underhåll och service på materiel.