Om några timmar ska ett 40-tal amfibieskyttesoldater landstiga på en strand i skärgården. En jägarpatrull som skickats i förväg har upptäckt att stranden är minerad vilket innebär stor fara för såväl jägarsoldaterna som det kommande uppdraget. Du som amfibiedykare får i uppgift att möta jägargruppen och oskadliggöra minorna. Ni dyker den sista biten till stranden för att undvika att bli upptäckta. Jägarsoldaterna visar er var mineringen finns och ni påbörjar arbetet med att identifiera vad det är för minor. När minorna är identifierade ger gruppchefen order om hur de på ett säkert sätt ska oskadliggöras. Alla arbetar koncentrerat och effektivt för att göra stranden säker för kollegorna som landstiger om några timmar. Det är nu upp till er om uppdraget ska lyckas.

Amfibiedykplutonens huvudsakliga syfte är att möjliggöra rörlighet för övriga delar av amfibiebataljonen. Plutonens uppgifter är bland annat att genomföra bärgning av föremål, rekognosering, dokumentation samt oskadliggörande av ammunition i vatten och på land.

Som amfibiedykare är du i grunden en amfibiesoldat och du är del i en grupp på åtta personer. Din huvuduppgift är att bistå ammunitionsröjningsledaren och dykledaren på övningar och insatser. Gruppen jobbar enskilt eller som en del av amfibiebataljonens övriga enheter.

Arbetet ställer krav på att lösa uppgifter under alla tänkbara förhållanden både i vattnet och på land. För att du ska vara väl förberedd inför dina uppgifter kommer du att få genomgå flera utbildningar. 

Utbildningar

  • Ammunitions- och minröjning (CMD)
  • Ammunitionsröjning under vatten (UMD)
  • Dykutbildning till amfibiedykare
  • Utbildning i patrulltjänst
Som amfibiedykare arbetar du bland annat med bärgning av föremål, rekognosering, dokumentation samt oskadliggörande av ammunition i vatten och på land.

Behörighetskrav

  • Genomfört militär grundutbildning/GMU/Värnplikt
  • Simkunnighet (400 m)
  • Godkänd kompletterande prövning

Liknande befattningar

Attackdykare

Attackdykarnas främsta uppgifter är att inhämta information samt att genomföra sabotage, i alla tänkbara miljöer och klimat

Fältarbetsdykare

En fältarbetsdykare undersöker vägar för att se till att övriga förband kan komma fram. Soldaten undersöker om hinder behöver röjas eller om broar behöver byggas – och om vägen korsas av vatten får fältarbetsdykaren dyka för att undersöka bottenprofilen.

Marin EOD-operatör

Huvuduppgiften för en marin EOD-operatör är att genom ammunitionsröjning skapa säkerhet och rörlighet för egna förband.

Röjdykare

En röjdykare röjer och kartlägger minor och ammunition på botten av sjöar eller hav.