Du ingår i en grupp om tio personer som har i uppgift att bygga en bro över ett vattendrag. Medan en arbetsmaskin transporterar bort grus som ligger i vägen förbereder du och dina kamrater era lastbilar med brosektioner för att så snabbt som möjligt kunna påbörja bygget. När gruset är bortforslat sätter ni igång – och bara ett par timmar senare är bron utbyggd och ni kan börja transportera de första fordonen över bron.

Dina huvuduppgifter som brosoldat är att upprätta tillfälliga broar över vattendrag eller andra typer av avbrott och hinder. Trafiken ska kunna komma över på ett säkert sätt under dygnets alla timmar, och under alla klimat- och väderförhållanden.

För att kunna uppnå de snabba byggtider som krävs måste du ha djupa kunskaper om ditt system. Du behöver också vara noggrann och uthållig, och ska kunna lösa din uppgift ett par gånger om dygnet, flera dygn i sträck.

Du och din grupp ingår i en bropluton, som är en del av ett maskin- och brokompani. Broplutonen kan ibland vara underställd ett ingenjörkompani, till exempel för att öppna upp en väg som resten av förbandet sedan ska följa.

Utöver de specialuppgifter du löser som brosoldat så är du först och främst soldat: dina färdigheter i vapentjänst och strid är grunden till alla dina uppgifter. Du kommer därför få lära dig att använda flera typer av vapensystem, till exempel pansarskott och kulsprutor.

I det vardagliga arbetet i fredstid övar ni hela tiden på de olika uppgifter du som brosoldat måste kunna behärska, till exempel att köra lastbil, kran eller bogserbåt.

Inför brobyggen jobbar du och din grupp med de andra delarna inom ingenjörbataljonen, till exempel fältarbetsdykarna som undersöker bottenvärdena där bron ska upprättas. Maskinplutonen bidrar i sin tur med fordon för att frakta bort hinder vid brobyggnadsplatsen, och själva färdas du och din grupp i lastbilar med brosektioner, som sedan ska läggas ut när ni snabbt löser era uppgifter.

Att bygga en tillfällig bro får ta max tre timmar. Arbetet kan därför stundtals vara tidspressat, och många andra är beroende av att ni gör ert arbete snabbt och effektivt. De broar ni bygger är antingen av typen fackverksbro, som kan byggas till en längd av 52 meter, eller flytbro, som kan byggas upp till 150 meter lång.

Jobbet som brosoldat är mycket omväxlande, och det finns alltid möjlighet att utvecklas inom något område. Som brosoldat är du en viktig kugge när det gäller övriga förbands möjligheter att ta sig fram och lösa sina uppgifter.

En brosoldat upprättar tillfälliga broar över vattenhinder eller andra typer av avbrott och hinder. Brosoldaten ser också till att på ett säkert sätt ta över trafiken, under alla tider på dygnet och under alla typer av väderförhållanden.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen

Liknande befattningar

Fältarbetssoldat

En fältarbetssoldat arbetar med att öppna upp vägar, placera ut eller plocka bort minor, bygga upp eller förstöra broar, förstärka eller spränga hål i husväggar.