Tillsammans med dina kamrater anländer du först till grupperingsplatsen. Genast sätter ni igång med arbetet och markerar med käppar var pjäserna – granatkastarna – ska placeras. Snart anländer pjäsgruppen och rullar fram med sina fordon till de anvisade platserna, ställer i ordning pjäserna och kopplar upp sig mot batteriplatsens dator. En liten stund senare går skotten.

Som granatkastarsoldat har du ett fysiskt krävande arbete. Du arbetar med tung utrustning, tung ammunition och stundtals under mycket högt tempo.
I ditt vardagliga arbete, när du inte är ute på övning och skjuter granater på ett övningsfält, vårdar du ditt vapen, ägnar dig åt fysisk träning eller övar som skyttesoldat.

Olika grupper

Som granatkastarsoldat ingår du i någon av granatkastarplutonens tre grupper:

  • Batteriplats- och rekognoseringsgruppen: Ansvarar för att rekognosera grupperingsplatsen och beräkna skjutdata, det vill säga undersöka platsen och räkna ut hur pjäserna ska ställas in.
  • Ammunitionsgruppen: Ansvarar för hanteringen av ammunition inom plutonen, samt plutonens närskydd.
  • Pjäsgruppen: Hanterar själva granatkastaren.
Granatkastarsoldaten ingår i en batteriplats- och rekognoseringsgrupp, pjäsgrupp eller ammunitionsgrupp.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen.

Liknande befattningar

Skyttesoldat armén

En skyttesoldat i armén ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar. Gruppen kan också patrullera i ett område.

Skyttesoldat stridsfordon

En skyttesoldat i ett stridsfordon ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar.

Elden ligger rätt!

Strid med understöd av indirekt eld.