Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Ledning och samband, Teknik
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
1/5
Fysisk
3/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Försvarsmaktens ubåtar, signalspaningsfartyg och deras besättningar är samlade hos Första ubåtsflottiljen i Karlskrona. Första ubåtsflottiljen är tränad och utrustad för insatser mot mål såväl på som under ytan. Ubåtsflottiljen har också förmågan att dolt kontrollera havsområde och att samla in underrättelser.

Flera olika inriktningar

Som ubåtsmatros kan du ha flera olika inriktningar.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10 mån
  • Utbildningsplatser:
  • Ger behörighet för: Tekniker

Om utbildningen

Oavsett inriktning sker din utbildning vid Sjöstridsskolan i Karlskrona.

Ubåtsmatros ledning

Huvudfokus i din befattningsutbildning är utbildning i sambandstjänst. Utbildningen genomförs med en blandning av teoretiska föreläsningar och praktiska moment i simulatorer. Viss utbildning kan bedrivas på annan ort under kortare perioder. Utbildningen är teoretisk tung.

I slutet av din befattningsutbildning genomförs en period vid ditt förband där du är ombord fartyg och lär dig fartygsspecifik befattningsutbildning.

Motormekaniker

Utbildningen blandar teori och praktik. Du lär dig ellära, fartygsmaskineri, hjälpsystem, drift och övervakning, underhållstjänst, maskinteknik, fartygskonstruktion, teknologi samt verkstadsteknik.

Du kommer att genomföra förbandsutbildning där du är ombord på fartyg och lär dig fartygspecifik befattningsutbildning.

Systemtekniker

Huvudfokus i din befattningsutbildning är blivande tjänstgöring som Systemtekniker. Utbildningen omfattar blivande arbetsuppgifter rörande förbyggande och avhjälpande underhåll och klargöring av fartygets ledningssystem och sensorer.
Befattningsutbildningen är teoretiskt tung.

Sonaroperatör

Din befattningsutbildning fokuserar på att lära dig tolka och analysera undervattensljud. Du lär dig att arbeta med ubåtens sonarsystem. Det är en till stor del teoretisk utbildning. Praktiska moment sker i skolans simulatorer.

Min väg till ubåtsmatros

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär