Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Fordon/maskiner, IT/elektronik, Maskinteknik
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Rollen som flygingenjör i Försvarsmakten kan se ut på många olika sätt. Mycket beror på vad du är intresserad av och i vilket skede av din karriär du befinner dig i.

Flygvapnet har två inriktningar för flygingenjör. Utöver flygingenjör finns också flygingenjör i aktiv flygtjänst.

Din karriär som flygingenjör börjar oftast på något av våra flygförband i en teknisk befattning. Här skapar du en kompetens och förståelse för hur våra system fungerar.

Fokusera på att utveckla materiel

Som materielutvecklingsingenjör arbetar du med att optimera och utveckla flygvapnets befintliga system inom materielområdet. Det kan vara både inom de flygande systemen och inom de markbundna.

Inrikta dig mot att taktikutveckling

Här jobbar du med taktiken och att utveckla den för att ständigt ligga på framkant. Även här kan du jobba med antingen våra flygmaskiner eller våra markbundna system såsom sensorer och stridsledning.

Förutom till flygförband kan din karriär ta dig till flygstaben eller Högkvarteret. Du kan också bli utlånad för att arbeta som försvarsingenjörer hos Försvarets materielverk (FMV).

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 12 mån

Om utbildningen

För att bli flygingenjör behöver du ha gått en civilingenjörsutbildning.

Du som blir anställd i Försvarsmakten påbörjar direkt en officersutbildning. Under två terminer läser du en så kallad SOFU/OFSK, särskild officersutbildning för officerare med särskild kompetens.

Utbildningen individanpassas och ser olika ut beroende på vad du studerat eller om du har en militär bakgrund eller inte.

Om du inte gjort en grundutbildning börjar du med att gå en cirka sex månader lång militär grundkurs.

När du blivit godkänd utbildning utnämns du till försvarsingenjör med fänriks grad. Du får en individuell kompetensutvecklingsplan som bland annat bestämmer inom vilket område och på vilket förband du kan arbeta vid.

Min väg till flygingenjör

Civilingenjörsutbildning

För att arbeta i denna befattning i Försvarsmakten behöver du ha tagit en civilingenjörsexamen.

Särskild officersutbildning (SOFU)

Du som redan har en akademisk examen kan gå SOFU.

Du blir anställd som officer och påbörjar utbildningen som varar cirka 12 månader och består av fyra delar: krigsvetenskap, ledarskap, officer i militära professionen och befattningsutbildning.

Fortsatt karriär