Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , ,
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Fartyg/hav, Fordon/maskiner, IT/elektronik, Maskinteknik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Rollen som mariningenjör kan se ut på olika sätt, beroende på vad du är intresserad av och i vilket skede av din karriär du befinner dig. Här beskriver vi några av dem rollerna.

Fartygsingenjör

Din karriär som mariningenjör börjar oftast på ett förband i en teknisk befattning. Det kan vara som fartygsingenjör i en besättning på ett fartyg. I den rollen är du högst ansvarig för all teknisk tjänst ombord. Det innefattar allt från fartygets motor och ventilationssystem till strömförsörjning, radar och vapensystem. Du kommer även att planera och följa upp det tekniska arbetet.

Du kommer att delta i övningar och möjligen delta i internationella operationer.

Utvecklingsingenjör

Utvecklingsingenjör kan du arbeta som vid exempelvis Sjöstridsskolan. Som utvecklingsingenjör fokuserar du på nya tekniska system, där din roll är att kravställa systemen.

Om Försvarsmakten exempelvis ska köpa in nya stridsbåtar, arbetar du med att förklara för Försvarets materielverk (FMV) vilka krav har vi på våra tekniska system för att de ska veta vad som ska köpas in.

Teknikledare

Som teknikledare fokuserar du på tekniskt vidmakthållande, alltså hur vi ser till att vår utrustning fungerar över tiden. Du är ansvarig för ett system som du tar fram underhållsplaner för och ser över hur det uppgraderas.

Ett fartyg består av många olika system, ofta integrerade med varandra. Om något behöver uppgraderas kan det påverka de andra integrerade systemen. Din arbetsuppgift är att se över vad som påverkas och hur, för att i slutändan ta fram en lösning. Du tänker alltid ett steg längre när något nytt ska implementeras. 

Materielområdesansvarig

I framtiden kan du arbeta materielområdesansvarig. Det innebär att du ansvarar för samtliga system på en viss fartygstyp.

Vidare i karriären kan du komma att arbeta vid marinstaben, på högkvarteret eller på FMV.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 12 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli mariningenjör behöver du ha gått en civilingenjörsutbildning.

Du blir anställd i Försvarsmakten och påbörjar direkt en officersutbildning. Du läser en så kallad SOFU/OFSK (särskild officersutbildning för officerare med särskild kompetens) som pågår under två terminer.

Utbildningen individanpassas och kan se olika ut beroende på vad du studerat eller om du har en militär bakgrund eller inte.

Om du inte gjort en grundutbildning börjar du med att gå en cirka sex månader lång militär grundkurs.

När du blivit godkänd utbildning utnämns du till försvarsingenjör med fänriks grad. Du får en individuell kompetensutvecklingsplan som bland annat bestämmer inom vilket område och på vilket förband du kan arbeta vid.

Min väg till mariningenjör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Civilingenjörsutbildning

För att arbeta i denna befattning i Försvarsmakten behöver du ha tagit en civilingenjörsexamen.

Särskild officersutbildning (SOFU)

Du som redan har en akademisk examen kan gå SOFU.

Du blir anställd som officer och påbörjar utbildningen som varar cirka 12 månader och består av fyra delar: krigsvetenskap, ledarskap, officer i militära professionen och befattningsutbildning.

Fortsatt karriär