Du sitter i den mörka stridsledningscentralen, långt ute till sjöss. Framför de blinkande skärmarna sitter specialistofficerare med hörlurar och spanar efter piratfartyg. Plötsligt avslöjar ett radareko var det misstänkta fartyget befinner sig. Du tar emot informationen och rapporterar den vidare till den helikopter som står på pass för att understödja er i operationen. Via radion anropar du det misstänka piratfartyget, presenterar dig och ställer dina frågor: ”Vad heter ni och vart ska ni?”

Du kommer att tjänstgöra inom ubåtsflottiljen eller någon av sjöstridsflottiljerna, och ditt förband stödjer även EU och FN vid marina insatser. Det kan då till exempel handla om övervakning vid embargooperationer, handelsblockader till sjöss, där din uppgift är att finnas i området, övervaka rörelser, förhöra eller avvisa misstänkta.

I din roll som chef ingår personalansvar, utbildning av soldater och sjömän, att navigera och köra båt samt sitta i stridsledningen. Samtidigt som du är en i besättningen har du som chef en viktig uppgift i att föra verksamheten framåt.

Du tar emot mycket information från specialisterna på vart och ett av de systemen, och du måste kunna prioritera och därefter skapa ett underlag som du kan fatta beslut utifrån. Det kan till exempel handla om att kontrollera ett flygplan som närmar sig: Vad har planet för avsikter? Hur ska ni agera?

Miljön ombord på fartyg och ubåtar är trång. Ni är flera personer som på ett begränsat utrymme lever nära inpå varandra under en längre tid. Du har ingen möjlighet att lämna fartyget och får helt enkelt aldrig vara helt ifred. Samtidigt leder det nära samarbetet till en stark kamratskap.

För att kunna hantera och ansvara för den tekniskt avancerade utrustningen ombord krävs god teknisk förståelse. Därför tar det några år för dig att avancera till vaktchef ombord, och ytterligare några år att bli sekond och fartygschef. Du utbildas kontinuerligt under anställningen, lär dig ny teknik och skaffar dig nya behörigheter.

Om Utbildningen

För att bli sjöofficer väljer du officersprogrammets nautiska profil. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet. Under termin fyra och fem utbildas du inom egen funktion och befattning på Sjöstridsskolan i Karlskrona samt Sjöfartshögskolan i Kalmar. Termin sex är du tillbaka på Karlberg. Din utbildning fortsätter sedan cirka tio månader efter examen, då som anställd.

Efter din officersexamen kan du söka anställning som officer med operativ/taktisk inriktning vid något av marinens förband.

Sjöofficer på ubåt

Sökande till en ubåtsbefattning kommer att genomföra en kompletterande prövning.

Läs mer

En officer med taktisk operativ inriktning och nautisk profil tjänstgör inom ubåtsflottiljen eller någon av sjöstridsflottiljerna och har som huvudsaklig uppgift att försvara Sveriges kust mot intrång, kränkningar och angrepp.