Den kalla och fuktiga vinden ilar outtröttligt över skärgården. Båtchefen befinner sig på en ordergivning för att få detaljerna för den transport som ni snart ska göra. Under tiden leder du amfibieskyttesoldaterna som ska kliva ombord med all sin utrustning. Båtchefen kliver andfådd och svettig ner i båten, han säger till dig att omedelbart kasta loss och båtens skytt att bemanna kulsprutan. Du lyssnar fokuserat på båtchefens navigeringsorder samtidigt som du kör båten. Ni färdas i skydd av mörkret mellan öarna i hög fart. Du får den sista kursen av chefen och du svänger skarpt för att köra rakt mot en av öarna. Båtchefen ger order om eldgivning med de tunga kulsprutorna mot ön där soldaterna snart kommer att landstiga. Dånet från kulsprutorna är det enda du hör innan luckorna fälls upp och soldaterna säkrar stranden.

Stridsbåten är amfibiekårens huvudsakliga transportmedel och används främst för landstigningar, transporter, understöd och ytövervakning. Besättningen består av stridsbåtsförare, mekaniker/skytt och stridsbåtschef. När du som stridsbåtsförare inte bedriver båtverksamhet följer du övriga soldater i plutonen och genomför den verksamhet som din pluton gör.

Du är amfibiesoldat i grunden och kan tillhöra en enhet som arbetar med logistik, ledning, underrättelse eller markstrid. Du ansvarar för framförandet av båten och säkerheten ombord i alla sikt-, skärgårds- och väderförhållanden samt vid hög fart. Du är även skytt på stridsbåtens dubbelmonterade tunga kulsprutor.

Förbandet övar, tränar och utbildas främst vid hemmaförbandet och på övningsfält runt om i skärgården. Vi genomför övningar och insatser nationellt likväl som internationellt och kan därmed uppträda i en mängd olika miljöer, som exempelvis öken-, vinter- och skärgårdsmiljö. 

I utbildningen för att bli stridsbåtsförare ingår även stridsteknik, taktik, ledarskap och vapenutbildningar.

Utbildningen innehåller många civilt meriterande delar till exempel;

  • Fartygsbefälsexamen klass VIII (teoretisk)
  • Maskinbefälsexamen klass VIII
  • ROC certifikat
  • Ledarskap
  • Sjukvård inklusive HLR

Om du bedöms som lämplig har du möjlighet att vidareutbildas till stridsbåtschef.

Stridsbåtsföraren är ansvarig för framförandet av stridsbåten samt att fungera som ställföreträdande stridsbåtschef.

Behörighetskrav

Liknande befattningar

Båtförare Hemvärnet

Som båtförare är du ansvarig för en av hemvärnets båtar. I dina uppgifter ingår att styra och navigera båten, samt att föra befälet över besättningen.

Stridsbåtschef

Stridsbåtschefen leder och ansvarar för båten, besättningen, passagerare, taktiska förflyttningar och säkerheten.