Underrättelseoperatör

Som underrättelseoperatör verkar du inom Försvarsmakten specialförband. Till uppgifterna hör kvalificerad underrättelseinhämtning, strid samt militär rådgivning.

Operatörer från Särskilda operationsgruppen (SOG). Specialförbanden övar nationellt försvar på Gotland. Specialförband.

Teknisk operatör

Det kan vara du som avgör om en specialoperation lyckas eller inte.

Båtoperatör

Båtoperatörer är särskilt utbildade för att kunna verka som en del av specialförbandssystemet.

Lastbilar från Trängregementet. Förnödenhetstransportpluton.

Logistiksoldat specialförband

Som logistiksoldat vid Särskilda logistikgruppen är din uppgift främst att stödja specialförbanden med transporttjänst och förnödenhetsförsörjning.

Tre signaloperatörer vid Särskilda sambandsenheten.

Signaloperatör

Du som jobbar på Särskilda operationsgruppens stab- eller stödfunktioner är särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på att leda eller stödja förbandet.

Grundtutbildning fallskärmsjägare

Hoppmästare

Som hoppmästare arbetar du med i utbildning och deltar i nationella och internationella insatser. Till vardags arbetar du i Karlsborg. Du kan också komma att jobba på andra platser i Sverige och andra länder. Du specialiserar dig i...

Förberedelser inför släpp med C-17.

Logistiker

Ledningsofficeren utbildar i – och leder i fält – de datanätverk, radiosystem och kraftförsörjningslösningar som är nödvändiga för att samordna förbandens insatser.

Understödsoperatör

Som understödsoperatör är din uppgift att med din spetskompetens stödja specialförbandens operationer. Du kan ha olika inriktningar som sjukvård, JTAC eller ammunitionsröjning.

Specialförbandsoperatör

Specialförbandsoperatörens uppgift är att när som helst över hela världen leverera unika och eftertraktade förmågor.

Stabsofficer

Du som jobbar på Särskilda operationsgruppens stab- eller stödfunktioner är särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på att leda eller stödja förbandet.