Operatör inhämtning

Som operatör med inriktning inhämtning arbetar du med kvalificerad underrättelseinhämtning och samverkan, både nationellt och internationellt.

Operatörer från Särskilda operationsgruppen (SOG). Specialförbanden övar nationellt försvar på Gotland. Specialförband.

Operatör teknisk inhämtning

Det kan vara du som avgör om en specialoperation lyckas eller inte.

Båtoperatör

Båtoperatörer är särskilt utbildade för att kunna verka som en del av specialförbandssystemet.

Lastbilar från Trängregementet. Förnödenhetstransportpluton.

Logistiksoldat specialförband

Som logistiksoldat vid Särskilda logistikgruppen är din uppgift främst att stödja specialförbanden med transporttjänst och förnödenhetsförsörjning.

Tre signaloperatörer vid Särskilda sambandsenheten.

Sambandssoldat specialförband

Du som jobbar på Särskilda operationsgruppens stab- eller stödfunktioner är särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på att leda eller stödja förbandet.

Hoppmästare

Som hoppmästare specialiserar du dig i fallskärmstjänsten för att kunna utbilda soldater och officerare som hoppar fallskärm i sin tjänst. Men också för att kunna stödja internationella insatser vid luftburna uppdrag.

Förberedelser inför släpp med C-17.

Logistiker

Ledningsofficeren utbildar i – och leder i fält – de datanätverk, radiosystem och kraftförsörjningslösningar som är nödvändiga för att samordna förbandens insatser.

Operatör understöd

Som operatör med inriktning understöd är din uppgift att med din spetskompetens stödja specialförbandens operationer. Du arbetar inom en viss inriktning som sjukvård, flygunderstödsledning (JTAC) eller fältarbeten och pionjärtjänst.

Operatör

Som operatör i Specialförbanden har du komplexa och krävande arbetsuppgifter som du förväntas kunna utföra under hög mental och fysisk belastning.

Stabsofficer

Du som jobbar på Särskilda operationsgruppens stab- eller stödfunktioner är särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på att leda eller stödja förbandet.

Sambandsofficer

Sambandsofficer specialförband

Ledningsofficeren utbildar i – och leder i fält – de datanätverk, radiosystem och kraftförsörjningslösningar som är nödvändiga för att samordna förbandens insatser.