Snabbfakta om befattningen

3/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Du som jobbar på någon av specialförbandens stab- eller stödfunktioner är särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på att leda eller stödja förbandet. Det gäller både insatsrelaterade arbetsuppgifter såväl som förbandsproduktion.

Du utför komplexa och krävande arbetsuppgifter under varierande grad av mental och fysisk belastning. Jobbet som stabsofficer kan innebära att du har hela världen som arbetsplats. 

Din uppgift är att stödja specialförbandens operationer. Du kommer att ansvara för planering och genomförande av uppgifter inom ditt område, både enskilt och grupp.

Fokus kommer primärt att vara arbetsuppgifter relaterade till insatsorganisationen.

Det ingår i uppgiften att vidmakthålla och utveckla den egna förmågan inom ditt specialistområde där du kan komma att stödja vid utbildning.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 12 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Efter godkänd prövning och tester, kommer du att placeras vid specialförbanden och genomgå en utbildning för din befattning. Därefter blir du tidsbegränsat placerad vid någon stab eller stödenhet.

Under utbildningsperioden genomför du introduktionsutbildning och kompetensutveckling mot din befattning.

Utbildningen är individuellt anpassad utifrån din inriktning, så längden varierar, upp  till tolv månader.

För befattningar med arbetsuppgifter inom insatsorganisationen ingår bland annat grundläggande utbildning i strid.

URVALSPROCESS

Ansökan till befattningarna är öppna för personer i alla åldrar. Du som ansöker kan vara officer, specialistofficer eller reservofficer.

Du som söker genomgår en urvalsprocess med bland annat anställningsintervjuer, psykologsamtal, medicinsk undersökning samt fysiska tester.

Min väg till stabsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

Du kan antingen studera på officersprogrammet eller gå en specialistofficersutbildning.

Officersprogrammet, 3 år

Militärteknisk inriktning

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Den här inriktningen förbereder dig för att bli officer med fokus på militärteknik.

Specialistofficersutbildning, 1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen.

 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Utbildning - Specialförband

6-12 månader

En grundkurs där du lär dig din specifika befattning eller inriktning. Hur lång utbildningen är beror på din befattning.

Fortsatt karriär