Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
 • Orter: , , ,
 • Verksamhetsområden: Flygvapnet
 • Arbetsområden: Fältarbete
 • Teman: Flyg, Fordon/maskiner, Säkerhet
 • Utbildas via grundutbildningen: Ja
4/5
Fysisk
4/5
Teknisk
2/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

En militär flygplats kräver hög beredskap inom räddningstjänst, flygfältsarbete och ammunitionsröjning. Det sammanfattas R3 och står för räddning, röjning och reparation.

Som räddningssoldat handlar det om att rädda liv och utrustning vid olyckor och attacker, röja minor och ammunition och att snabbt reparera flygplatsen efter olyckor eller attacker.

Du ingår i en grupp som består av runt sex soldater.

90-sekundersberedskap

Flygplatsräddningstjänsten ansvarar för 90-sekundersberedskap. Det innebär att en räddningsinsats mot flygplanet ska påbörjas inom 90 sekunder efter larm om att en olycka har inträffat.

Miljön är tuff psykiskt då du är i beredskap och väntar länge under hög anspänning. Förutom att ha ett starkt psyke är det viktigt att du är fysiskt uthållig och bra på att samarbeta.

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 9-11 mån
 • Utbildningsplatser: , , ,

Om utbildningen

I den första delen av grundutbildningen utbildas du bland annat i krigets lagar, grundläggande exercis, uniformsbärande, säkerhetsbestämmelser, vapenhantering och strid, allt som behövs för att kunna vara soldat i Försvarsmakten.

Nästa skede av utbildningen omfattar bland annat fördjupad soldat- och stridsutbildning, förbandsövningar och högvakts­tjänstgöring.

Sedan påbörjas befattningsutbildningen. Syftet med denna är att ge dig en teoretisk och praktisk kunskapsnivå så att du, självständigt och i grupp, kan arbeta som räddningssoldat.

Du kommer efter genomförd värnplikt med godkänt resultat, kunna söka anställning som räddningssoldat för att med viss kompletteringsutbildning kunna verka fullt ut i din befattning för att säkerhetsställa driften på flygbas.

Följande delar ingår i befattningsutbildningen:

 • Taktik och metod för flygplatsräddningstjänst.
 • Rökdykarutbildning.
 • Utbildning i att köra tung lastbil samt räddningsfordon
 • Taktik och metoder för övriga olyckor så som byggnadsbränder samt trafikolycka.
 • Grundläggande sjukvårdsutbildning samt omhändertagande på olycksplats.
 • Miljöolyckor.

Min väg till räddningssoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär