Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Underrättelse/säkerhet
  • Arbetsområden: Underrättelse
  • Teman: IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
5/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som SUAV-operatör är du med och löser gruppens uppgifter. Uppgifterna handlar oftast om att spana och inhämta olika typer av information. Din grupp måste kunna arbeta oupptäckt, vilket ställer stora krav på er självständighet och ljud- och ljusdisciplin.

Du är utrustad med SUAV-systemet, ett litet obemannat flygplan som kastas upp i luften. I din grupp är ni två till fyra personer som sköter systemet. Ni spanar på både fasta objekt, som byggnader, och rörliga objekt, som exempelvis fordon. Du arbetar i olika miljöer.

Den informationen ni inhämtar skickar ni sedan vidare till cheferna så att den kan ligga till grund för beslut på högre nivå.

Du kan även jobba som SUAV-operatör i en underrättelseskvadron. Då är du även utbildad underrättelsesoldat, vilket medför en del andra arbetsuppgifter. Läs mer om vad en underrättelsesoldat gör.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 1 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli SUAV-operatör behöver du ha genomfört en grundutbildning med värnplikt.

När du blivit antagen genomgår du en utbildning vid Livregementets husarer, K 3, i Karlsborg. Utbildningen är ungefär en månad lång och där du fokuserar på att lära dig SUAV-systemet.

Du kan också komma att arbeta som underrättelsesoldat. Om du ska det får du utbildning i den kommunikationsutrustning och övrig materiel du kommer att använda. Det kan till exempel vara kikare och kameror.

Min väg till SUAV-operatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

SUAV-utbildning

1 månad

Under utbildningen får du lära dig att hantera SUAV-systemet.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär