Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer, Soldat/Sjöman, Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Underrättelse/säkerhet
  • Arbetsområden: Underrättelse
  • Teman: Flyg, IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som TUAV-pilot (Taktisk UAV-pilot) är din främsta arbetsuppgift att flyga Försvarsmaktens taktiska fjärrstyrda flygfarkost (TUAV) (tactical unmanned aerial vehicle).

Du arbetar tillsammans med en sensoroperatör och inhämtningsledare med målet att inhämta information. Från er dolda markstation kan ni med hjälp av flygfarkosten överblicka stora ytor långt bort.

Flygfarkosten är utrustad med flera sensorer, som bland annat kan upptäcka värmekällor som inte kan ses med blotta ögat.

Som TUAV-pilot kan du fokusera under långa – och ibland händelsefattiga  – flygpass. Stor vikt läggs på samarbetsförmåga och ledaregenskaper då befattningen kan kräva snabba och svåra beslut.

TUAV-pilot i flygcontainern

Utöver själva flygningen jobbar du också med underhålls- och fordonstjänst.

För att trivas i tjänsten bör du kunna arbeta både självständigt och i grupp. Som pilot underlättar det om du har ett intresse för flyg eller teknik.

TUAV-pilot undersöker flygfarkosten

För mig är det intressant och utvecklande när jag får vara med och lösa skarpa uppgifter.

Johan
TUAV-pilot
Hur är det att vara TUAV-pilot?

Johan rattar Försvarsmaktens fjärrstyrda flygfarkost.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Befattningsutbildningen för att bli TUAV-pilot innehåller flera olika moment som genomförs på olika platser. Den är både teoretisk och praktisk.

Inledningsvis går du en grundläggande flygutbildning som i huvudsak genomförs vid Trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed (TFHS) med inriktning mot PPL (Private Pilot License). 

Efter godkänd utbildning kommer du tjänstgöra som pilot vid en TUAV-pilot i Karlsborg. Där kommer du ingå i en flyggrupp som består av flygtjänstledare, piloter och sensoroperatörer. Det är under den här tiden som du inledningsvis kommer få vidare färdighetsträning.

Utöver pilotutbildningen får du möjlighet att tillgodogöra dig exempelvis fordon-, vapen- eller eldobservatörsutbildningar. 

Min väg till TUAV-pilot

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

Du kan antingen studera på officersprogrammet eller gå en specialistofficersutbildning.

Officersprogrammet, 3 år

Militärteknisk inriktning

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Den här inriktningen förbereder dig för att bli officer med fokus på militärteknik.

Specialistofficersutbildning, 1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen.

 

Ansök om anställning

För att bli antagen till TUAV-pilot ansöker du via en annons på sidan för lediga jobb.

Börja med pilottestet

För att bli antagen till UAV-utbildning behöver du klara av pilottestet, som består av flera olika moment.

Läs mer om pilottestet

UAV-utbildning

18 månader

Utbildningen genomförs inledningsvis vid TFHS (Trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed) med inriktning mot PPL (Private Pilot License). Därefter får du lära dig att hantera UAV-systemet.

Fortsatt karriär