Som flygstridsledare är din uppgift att leda stridsflyget i luften. Du ansvarar för flygsäkerheten och har goda kunskapen om de bästa sätten att flyga.

En radarbild visar var flygplanen befinner sig och du ger hela tiden order till piloterna om hur de ska göra för att nå sitt mål. Kommunikationen sker både via radio och dataöverföring till planet.

Du är med i planering, genomförande och utvärdering av övningar. Du kan leda piloterna i allt från att de ska identifiera ett främmande flygplan till avancerade strider i luften. Du ansvarar också för att det inte sker några olyckor mellan militära och civila flygplan.

Ingen dag är den andra lik – arbetet är inriktat både mot en internationell miljö och nationellt försvar. Kommunikationen sker nästan alltid på engelska med internationell metodik.

Karriär

Du kan vara flygstridsledare både som officer och specialistofficer. För dig som är specialistofficer är det ett mycket utmanande arbete som kräver fokus på uppgiften och god samarbetsförmåga. Tillsammans med kollegorna i arbetslaget utvärderar du ständigt ditt arbete, med målet att hela tiden utvecklas och bli riktigt bra på att leda stridsflyg. Som specialistofficer kommer du också kunna vara lärare på kommande flygstridsledarutbildningar.

Efter några år i yrket kan du genom vidareutbildning bli incidentflygstridsledare, vilket innebär att du leder skarpladdade flygplan med uppgift att identifiera och avvisa främmande flyg som kränker svenskt territorium. 
Du kan också arbeta med utveckling av nya stridsflygplan, taktik och metodik, ledningssystem eller planera och genomföra stora nationella och internationella övningar.

Om utbildningen

Du börjar med militär grundutbildning, sedan påbörjar du din specialistofficersutbildning med att läsa en termin på Militärhögskolan i Halmstad. De kommande två terminerna studerar du på Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS) i Uppsala. Efter examen blir du anställd som Specialistofficer på en av våra anläggningar i Hästveda, Såtenäs, Bålsta eller Luleå. Där genomför du skarpa stridsledningspass under handledning till dess att du är redo att sitta själv i position – då får du dina Flygstridsledarvingar.

En flygstridsledare är en specialistofficer som leder stridsflyg under övningar, i Sverige och utomlands. Du ansvarar även för säkerheten i luften.

Behörighetskrav

 • Svenskt medborgarskap
 • Anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman under minst sex månader eller genomfört någon av följande utbildningar:
  • grundutbildning i minst sex månader enligt 
lagen (1994:1809),
  • grundläggande militär utbildning i minst sex månader enligt förordningen (2009:4),
  • grundläggande och kompletterande militär utbildning i minst sex månader enligt förordningen (2010:590), eller
  • militär grundutbildning i minst sex månader enligt
 förordningen (2015:613).
 • Gymnasieexamen, 
  • Matematik 2 (B)
 • Genomfört antagningsprövning med godkänt resultat
 • Genomfört gruppbefälsutbildning
 • Vissa befattningar har även särskilda krav
 • B-körkort

Särskilda krav

Fiygstridsledare specialistofficer har särskilda antagningskrav. Här kan du läsa mer om vilka tester du måste göra för att bli antagen.

Läs mer

Liknande befattningar

Flygstridsledare officer

Som officer inom flygstridsledning leder du piloten i ett stridsflygplan i både övningar och skarpa insatser.

Luftbevakningsoperatör officer

Officeren och luftbevakningsoperatörens uppgift är att upptäcka och identifiera flygplan som är på väg att kränka svenskt luftrum så att JAS 39 Gripen kan sättas in i tid för att hävda svensk integritet.