Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: , , , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Underrättelse
  • Teman: Flyg, IT/elektronik, Naturvetenskap
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som en del av ett MSE (Mission support element) arbetar du på någon av flygvapnets divisioner eller skvadroner. Det är de enheter som bedriver flygverksamhet med stridsflyg, transport- och specialflyg eller helikoptrar.

MSE:s uppgift är att ge piloter och besättning bästa möjliga förutsättning för att kunna genomföra flyguppdrag. Oavsett om det är i fred, kris och krig, såväl nationellt som internationellt.

MSE består av personal som är specialistutbildad i olika kompetensområden så som: underrättelsetjänst, planeringsofficer eller Mission Support Officer (MSO), telekrig samt bildtolkning.

Du arbetar nära piloter och besättning både inför och efter flyguppdrag. Din uppgift är att på bästa sätt förbereda dem inför kommande uppdrag samt vidareförmedla erfarenheter och information efter genomförda uppdrag.

Arbetet sker främst i kontorsmiljö men din arbetsmiljö kan variera mellan ordinarie byggnad, tält, container eller bergrum.

Att arbeta på MSE kan innebära tjänstgöring utomlands både på övningar men också inom ramen för internationella insatser.

Som specialistofficer utbildar och instruerar du nya medarbetare vid din arbetsplats.

Grundkompetensen för all MSE-personal är en kombination av underrättelsetjänst och utbildning på eget flygsystem. Därefter vidareutbildar du dig inom en specifik inriktning.

Inriktningar

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18-30 mån

Om utbildningen

För att bli MSE-officer läser du en 18 månader lång specialistofficerutbildning.

Efter utbildningen börjar du arbeta vid en division eller skvadron där du får en grundläggande utbildning inom de flygsystem du kommer att arbeta med.

Utbildningen inom respektive flygsystem är både teoretisk och praktisk. Den ger dig specialkompetens inom flygvapnets plattformar och möjlighet för dig att vidareutvecklas inom respektive funktion och område.

Under din tjänstgöring kommer du varva utbildning med daglig övningsverksamhet.

Karriärvägar

Efter att du både arbetat och utbildats inom MSE finns det många vägar du kan gå inom organisationen.

Det kan vara befattningar inom underrättelseområdet eller befattningar med särskilda kompetenser i de specifika flygsystemen. Du kan arbeta i såväl högre stab som skolor, centra eller inom utvecklingsorganisationen.

Min väg till MSE-officer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär