Samverkan mellan Marinbasen och FMTS Första tekniska bataljon Swenex. mekaniker.

Arméingenjör

Rollen som ingenjör i Försvarsmakten kan se ut på många olika sätt, beroende på vad du är intresserad av och i vilket skede av din karriär du befinner dig. Här beskriver vi några av rollerna. Din karriär som arméingenjör börjar oftast på...

JAS 39 Gripen taxar in efter landning på Luleå flygplats under övningen ACE 17.

Flygingenjör i aktiv flygtjänst

Som flygingenjör i aktiv flygtjänst arbetar du med den senaste spjutspetstekniken för att sedan omsätta dina kunskaper i praktiken. Tyngdpunkten i yrket ligger inom flygtjänsten, framför allt de första åren då du arbetar på en av våra...

20181027 Norge

Fartygen HMS Nyköping och HMS Karlstad går in i hamnen i Kristianssund för att bunkra bränsle och mat.

The corvettes HMS NYKOPING and HMS KARLSTAD enter KRISTIANSUND harbour to replenish. 


TRJE 18 är en av Natos största övningar och genomförs huvudsakligen i Norge. Totalt deltar ca 40 000 soldater, 10 000 fordon, 130 flygplan och 70 fartyg. Sverige deltar med 2500 soldater, åtta Jas Gripen och två fartyg av Visbyklass.

Mariningenjör

Rollen som mariningenjör kan se ut på många olika sätt, beroende på vad du är intresserad av och i vilket skede av din karriär du befinner dig. Här beskriver vi några av dem rollerna. Fartygsingenjör Din karriär som mariningenjör börjar...