Att vara underrättelseoperatör är ett krävande yrke som ställer höga krav på fysik och psyke. Kraven har sin grund i våra komplexa och krävande arbetsuppgifter som du förväntas kunna utföra under hög grad av mental och fysisk belastning. Underrättelseoperatör är en befattning för dig vill bli placerade i operativ tjänst på Särskilda operationsgruppen.

Specialförbanden kan verka i riskmiljöer som ställer högre krav än vad som normalt kan accepteras för reguljära förband. De kan även uppträda i otillgängliga områden där hotbilden är särskilt hög på grund av klimatet eller av medicinska orsaker. Dessa förhållanden leder till stor fysisk och psykisk exponering av personalen, som därför är särskilt uttagna, tränade, utrustade och förberedda på hög risktagning och höga krav på precision i genomförandet.

Målen för specialförbandens underrättelseinhämtning kan till exempel vara verksamheter, personer eller annat som är av väsentlig betydelse och man utnyttjar andra metoder och har andra resurser än de reguljära spaningsförbanden för att lösa uppgiften.

Egenskaper vi värderar högt är flexibilitet, gott omdöme, social förmåga och förmåga till tempoväxling. Att vara underrättelseoperatör innebär att du kommer att jobba och öva över hela världen. Du kommer att verka som den yttersta spjutspetsen inom Specialförbanden och förväntas kunna lösa alla typer av uppgifter, enkla som komplexa. Du kommer att ha ett nära samarbete med specialförbandsoperatören.

Befattningen underrättelsesoperatör är öppen för personal från hela Försvarsmakten. Du som söker som underrättelseoperatör kan vara officer, specialistofficer, reservofficer, tidigare värnpliktig, GSS/K eller ha genomfört någon av Försvarsmaktens grundutbildningar.

Utbildningen påbörjas i augusti varje år. Kursen består av tre delar, grundläggande strid, befattningsutbildning och utbildning i speciella förmågor.

Efter godkänd uttagning och utbildning placeras du som underrättelseoperatör vid Särskilda operationsgruppen.

Som underrättelseoperatör verkar du inom Försvarsmakten specialförband. Till uppgifterna hör kvalificerad underrättelseinhämtning, strid samt militär rådgivning.

Behörighetskrav

 • Svensk medborgare
 • Lägst B-körkort
 • Genomfört lägst någon av Försvarsmaktens grundutbildningar med godkända vitsord
 • Att du är fullt frisk
 • Normal hörsel
 • Normal rörlighet i skelett och muskulatur
 • Inga hudsjukdomar eller återkommande eksem
 • Inga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande medicinering
 • Normalt färgseende
 • Inga ögonsjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande behandling
 • Fullgod syn utan korrektion (glasögon eller kontaktlinser), 0,7 på enskilt öga och 1,0 bilateralt. De kirurgiskt synkorrigerade som klarar uttagningstestet och genomför grundkursen med godkänt resultat kan tjänstgöra vid Försvarsmaktens specialförband, dock med reservation för dyktjänst där enbart de som korrigerat sin syn med LASEK-metoden kan tas ut.

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning.

Läs mer

Liknande befattningar

Specialförbandsoperatör

Specialförbandsoperatörens uppgift är att när som helst över hela världen leverera unika och eftertraktade förmågor.

Understödsoperatör

Som understödsoperatör är din uppgift att med din spetskompetens stödja specialförbandens operationer. Du kan ha olika inriktningar som sjukvård, JTAC eller ammunitionsröjning.