Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) utbildar infanteribataljoner, en i Sollefteå och en i Östersund.

Befattningar

Core Battalion ur NBG genomförde v522 en övning på Bornholm.
Skyttesoldat

En skyttesoldat i armén ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar. Gruppen kan också patrullera i ett område.