Det är mörkt, ljudet av motorerna är dovt och sjögången gör att båten kämpar sig upp och ner för vågorna. Du och din navigatör jobbar hårt för att hålla båten så stabil som möjligt bakom den stora färjan som ni närmar er bakifrån. Du vet att det kommer bli en utmaning att hålla båten still så att specialförbandsoperatörerna ska kunna ta sig ombord på färjan. Ni åker ut från det skyddande kölvattnet och känner direkt hur kampen med vågorna börjar igen. Nu är det dags, du tvingar in båten mot sidan av färjan och ger klartecken till operatörerna att påbörja bordningen.

Som båtoperatör ingår du i en besättning om tre till fyra personer som ansvarar för att transportera specialförbandsoperatörer i någon av enhetens båtar. Transporterna sker under alla tänkbara förhållanden, dag som natt i bra och dåligt väder.

I besättningen har alla en specialisering och ett ansvarsområde för att kunna bidra till att lösa uppgiften. Exempel på specialisering är samband och sjukvård. Eftersom ni jobbar självständigt behöver alla ha en god teknisk förståelse för systemen ombord, till exempel vapen- och framdrivningssystem. Gemensamt planerar ni uppdrag, ofta komplexa, i detalj med hög noggrannhet.

Att jobba som båtoperatör är periodvis krävande med hög fysisk och psykisk påfrestning. Du kommer öva ofta och stor del av utbildning och övning sker på annan plats än i Karlskrona.

Utbildning till båtoperatör påbörjas i januari varje år och pågår i cirka 18 månader. Grunden i utbildningen är navigationsutbildning och att lära sig framföra enhetens båtar i de profiler som Sjötransportenheten använder. Utöver det ingår till exempel stridsutbildning, sjukvårdsutbildning och befattningsutbildning. Godkänd utbildning är en förutsättning för att sedan placeras som båtoperatör vid Sjötransportenheten.

För att säkerställa att du är rätt person för jobbet måste du genomgå en kompletterande prövning innan du blir antagen till utbildningen.

Båtoperatörer är särskilt utbildade för att kunna verka som en del av specialförbandssystemet.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare
  • Fullt frisk och inga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller periodisk medicinering
  • Fullgod syn utan korrektion (glasögon eller kontaktlinser), minst 0.8 på enskilt öga och 1.0 bilateralt. Korrektiv operation är godkänt.
  • Fullt färgseende
  • Normal hörsel
  • Genomfört värnplikt med godkända vitsord eller GMU + sex månaders anställning
  • Körkort B

Uttagningstester

Sökande till denna befattning genomför uttagningstester

Läs mer