Snabbfakta om befattningen

3/5
Fysisk
5/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Du som jobbar på någon av specialförbandens stab- eller stödfunktioner är särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på att leda eller stödja förbandet. Det gäller både insatsrelaterade arbetsuppgifter såväl som förbandsproduktion.

Du utför komplexa och krävande arbetsuppgifter under varierande grad av mental och fysisk belastning. Din befattning kan innebära att du har hela världen som arbetsplats. För andra gäller ett mer regelbundet arbete hemma på förbandet.

Din uppgift är att stödja specialförbandens operationer. Du kommer att ansvara för planering och genomförande av uppgifter inom ditt område, både enskilt och grupp.

Du kommer vara rådgivare till främst chefer på genomförande- eller stabsnivå.

Fokus kommer primärt att vara arbetsuppgifter relaterade till insatsorganisationen men även produktion av krigsförbandet.

Det ingår i uppgiften att vidmakthålla och utveckla den egna förmågan inom ditt specialistområde där du kan komma att stödja vid utbildning.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 12 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Efter antagningen påbörjar du en 12 månader lång grundkurs.

Under grundkursen får du bland annat utbildning i:

  • Sambandstjänst
  • Strid
  • Sjukvårdstjänst
  • Fordonstjänst
  • Vinterutbildning
  • SERE C (överlevnadsutbildning)

Min väg till signaloperatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Utbildning - Specialförband

6-12 månader

En grundkurs där du lär dig din specifika befattning eller inriktning. Hur lång utbildningen är beror på din befattning.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär