Fjärde sjöstridsflottiljen – 4.sjöstridsflj

Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband med en verksamhet som är
inriktad mot att vidmakthålla och utveckla förmågan till väpnad sjöstrid. Flottiljens
ledningsstab, tio fartyg och röjdykardivision på västkusten utbildar och upprätthåller
beredskap med sjömän och officerare för att genomföra insatser, både nationellt och internationellt. Flottiljen är baserad på Berga söder om Stockholm och Skredsvik i Gullmarsfjorden utanför Uddevalla.

Befattningar

Marin EOD-operatör

Huvuduppgiften för en marin EOD-operatör är att genom ammunitionsröjning skapa säkerhet och rörlighet för egna förband.

Motormekaniker

Som motormekaniker lär du dig hur motorsystem, pumpar och generatorer fungerar på understödsfartyg, minröjningsfartyg, korvetter och ubåtar.Du sköter även underhåll och drift.

Röjdykare

En röjdykare röjer och kartlägger minor och ammunition på botten av sjöar eller hav.

Sjöofficer nautik

En officer med taktisk operativ inriktning och nautisk profil tjänstgör inom ubåtsflottiljen eller någon av sjöstridsflottiljerna och har som huvudsaklig uppgift att försvara Sveriges kust mot intrång, kränkningar och angrepp.

Signalmatros

Signalmatrosens huvuduppgift är signalering i det visuella mediet, framför allt med morselampor och signalflaggor.

Systemtekniker

Systemtekniker på en ubåt eller ett ytfartyg ser till att sonar-, radar-, eldlednings- och kommunikationssystemet ombord fungerar genom att åtgärda fel, göra kontroller och utföra förebyggande underhåll.

Systemtekniker specialistofficer

Specialistofficer och systemtekniker i marinen har ett brett tekniskt jobb och sköter drift och underhåll av exempelvis lednings-, radar-, eldlednings-, el- och undervattenssystem på flottans fartyg.

Signalspaningsoperatör

En signalspaningsoperatör spanar efter fartyg, flygplan och helikoptrar för att upptäcka egna och andra radarsystem. Du kan också använda fartygets system för att upptäcka och lura fientliga missiler så att de inte träffar fartyget.

Sambandsoperatör sjö

Som sambandsoperatör är du den ombord på ett fartyg som är specialist på att hantera de många olika avancerade radio-, satellit- och kryptosystem.

Sonaroperatör

Det är lugnt i stridsledningscentralen. Du befinner dig på en korvett på Östersjöns vatten, strax öster om Gotland. Ytterligare en ping har lämnat din sonar. På några tusen meters avstånd studsar den plötsligt mot något, och nu blir det bråttom: Du ska snabbt lista ut om det är en sten – eller om det är ubåten du så länge letat efter som äntligen dykt upp. Stridsledningscentralen är inte längre lugn: Nu väntar alla spänt på din klassificering, och vad det kommer att innebära om det faktiskt inte är en sten… Du arbetar dig snabbt igenom dina kontroller, och nog verkar det som att du äntligen hittat ubåten. Ditt arbete som sonaroperatör är stundtals otroligt högintensivt och kräver då din fulla koncentration. Det är viktigt att du har förmågan att snabbt skärpa din uppmärksamhet, och att du klarar av stora påfrestningar, såväl fysiska som psykiska.

Kock marinen

En kock i marinen tjänstgör på ett fartyg i flottan och lagar mat, planerar matsedeln, skriver beställningar på livsmedel, och arbetar dessutom som sjukvårdare.